tel. +386 7/3028-444
 fax. +386 7/3028-445
gsm.+386 41/921-694
skip to the main content area of this page

Pravne informacije

Ta spletna stran je oblikovana z namenom omogočiti splošno informacijo o Hotelu pri Belokranjcu**, na Kandijski cesti 63 v Novem mestu, storitvah ter ponudbi. Hotel pri Belokranjcu**, bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poizkušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov vsebovanih na tej spletni strani, vendar Hotel pri Belokranjcu** ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Hotel pri Belokranjcu** niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini. Vse informacije in podobe, vsebovane na tej spletni strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Informacije in navedbe, objavljene na tej spletni strani, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Hotel pri Belokranjcu** si pridržuje pravico, da spremeni vsebino te spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Hotel pri Belokranjcu** ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.